Letselschadebureau Kloppenburg is een in Amersfoort gevestigde organisatie…

Letselschadebureau Kloppenburg is een in Amersfoort gevestigde organisatie die slachtoffers en nabestaanden van ongevallen bijstaat. Wanneer er een aansprakelijke partij is, zorgen wij voor persoonlijke en juridische begeleiding van een dergelijk complex en langdurig schadevergoedingstraject. Helaas is er bij het ongeval van Joey geen aansprakelijke partij, waarop de financiële schade kan worden verhaald. Het trieste gevolg van het ongeval is dan ook dat er voor Joey en zijn familie een financieel problematische situatie is ontstaan. Daarnaast moeten Joey en zijn familie leren omgaan met de forse beperkingen, maar ook voortdurend in gesprek gaan met allerlei mensen en organisaties over de diverse verstrekkende gevolgen. Ze zijn dan ook terecht gekomen in een wirwar van instanties, waarbij het lijkt of plotseling iedereen zich met hun leven is gaan bemoeien. En aangezien niet alles op rolletjes loopt, zinkt het hart soms in de schoenen. Gezien de ernst van de situatie hebben wij de familie Snijders onze expertise als steun in de rug aangeboden. Hiermee kan er in ieder geval een gedeelte van de ontstane problemen worden weggenomen. Bepaalde deuren kunnen wij soms sneller openen en dat heeft tot gevolg dat de familie zich sneller op Joey kan richten. Wij weten als geen ander hoe belangrijk de persoonlijke betrokkenheid van de familie en vrienden voor Joey is. Dat komt zijn gezondheidstoestand echt ten goede!

 

Edwin van Slooten,

Letselschadebureau Kloppenburg

www.kloppenburgnli.nl

Via ons netwerk hebben we Joey en met name zijn vader kunnen voorzien van advisering…

Via ons netwerk hebben we Joey en met name zijn vader kunnen voorzien van advisering omtrent de

(on)mogelijkheden van de huidige wet- en regelgeving.

Onze visie als Trivium advies binnen de letselschade is kwaliteit van leven herwinnen waarbij we zo

optimaal als mogelijk gebruik proberen te maken van de veranderde wet- en regelgeving. Voor meer

informatie zie www.triviumadvies.nl