Behandeling NAH

Wat is er nodig voor een patiënt met NAH om een optimale revalidatie te bewerkstelligen.

Fysiotherapie

voor de fysieke gesteldheid waaronder, romphouding, transfer van bed naar rolstoel en andersom, fietsen, het oefenen van het staan op beide of 1 been, enz,enz.

Ergotherapie

is paramedische zorg, net als fysiotherapie of logopedie. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk

Logopedie

is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, de stem, gehoor en/of slikken. Logopedie is een specialisme gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten en de verwerking van eten en drinken. Logopedie biedt de cliënt preventie, zorg, training en advies ten aanzien van communicatie, mondfuncties, het gehoor, slikken en stem.

Muziektherapie

Behandeling door een muziektherapeut richt zich in hoofdzaak op het terugdringen van problemen of stoornissen (veranderingsgericht). De behandeling kan echter ook bijdragen aan het stimuleren van de mogelijkheden of vaardigheden die een cliënt heeft (ontwikkelingsgericht). In een aantal behandelsituaties wordt als doel gesteld de achteruitgang in de problematiek van de cliënt tegen te gaan of zijn lijden te verlichten (stabilisatiegericht of palliatieve zorg gericht op de kwaliteit van leven). Leren om te gaan met verliezen of beperkingen en het opdoen van copingstrategieën kunnen ook een doelstelling voor muziektherapie zijn (acceptatie of copingvaardigheden gericht).

Alle vier processen kunnen betrekking hebben op emotionele, gedragsmatige, cognitieve, sociale of lichamelijke verschijnselen.

Zwemtherapie

is een regelmatige bewegingoefening. De therapie vindt vaak plaats onder begeleiding van sporttherapeuten (bewegingsagoog). Zwemmen heeft als voordeel, dat er minder druk op de gewrichten en spieren wordt uitgeoefend terwijl ze zo volledig mogelijk gebruikt worden. Zwemmend of drijvend in water hoef je je eigen gewicht minder te dragen door de opwaartse druk van het water. De therapie is dan ook bedoeld om mensen met ziekten of problemen aan het bewegingsapparaat te helpen bewegen.

Shiatsu behandelingen

Deze vorm van “therapie” heeft Joey erg geholpen en werkt nog steeds. Hij wordt gegeven door Theo Lepelblad die als sportmasseur werkzaam was bij GVVV en hem daarvan kende.

Hieronder zijn voorstelling en zijn uitleg.

Ik werk al meer dat 30 jaar als sportmasseur bij diverse top amateur clubs. Omdat massage niet meer toereikend was ben ik de opleiding van Shiatsu (Shi=vinger atsu=druk) masseur gaan volgen. Al gauw bleek deze behandelmethode een zegen, vele migraine, clusterhoofdpijn- en rugpijn patiënten heb ik hierdoor van hun lijden verlost. De behandelingen worden uitgevoerd op de volledige energie banen om blokkades op te heffen. Mijn uitgangspunt is maximaal 6 behandelingen. Toen Joey na 4 weken nog niet uit coma was, heb ik besloten ook 6 behandelingen toe te passen. Dankzij het afgetrainde lichaam van Joey had ik op alle triggerpoints 100% reactie.  De eerste 6 weken waren bedoeld om hem wakker te maken. De behandelingen die daarop volgden waren bedoeld om Joey bewust te maken van zijn lichaam. De linkerkant was snel hersteld voor de rechterkant is meer tijd nodig. De Shiatsu behandelingen staan niet op zich maar zijn een aanvulling op alle andere behandelingen en aandacht/liefde  die Joey krijgt. Een goede samenwerking bepaald het eindresultaat van Joey.